Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Aktualności

Data dodania:27.03.2018

Konkurs plastyczny pod hasłem „Od Ikara do Kosmosu – marzenia o lataniu”.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej jest organizatorem konkursu plastycznego, którego celem jest:

• upowszechnianie wiedzy o Czesławie Tańskim, malarzu i prekursorze lotnictwa,

• popularyzacja wiedzy o lataniu w Roku stulecia istnienia lotnictwa polskiego, w ramach Narodowego Święta Niepodległości,

• rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania szeroko rozumianą dziedziną lotnictwa,

• zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny,

• poszukiwanie nowych środków wypowiedzi i stwarzanie możliwości prezentacji dokonań plastycznych,

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz zamiłowań plastycznych młodzieży.

 

 

Oto prace przygotowane przez naszych wychowanków.