Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Archiwum aktualności - 2014 r. - część 3

 

 

Otwarcie Izby Pamięci 27. Pułku Ułanówutworzonej w Żyrardowie przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów

W sobotę 6 grudnia 2014 r. uczestniczyliśmy w  otwarciu Izby Pamięci 27. Pułku Ułanów utworzonej w Żyrardowie przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów.  Stowarzyszenie zapoczątkowało to ważne wydarzenie prezentacją na temat historii pułku, która odbyła się w Resursie. Prowadzący spotkanie Dariusz Goźliński – Prezes Stowarzyszenia, wspomniał również o corocznie prowadzonych akcjach.

Grupa naszych wychowanków pod kierunkiem p. D. Pegzy od dłuższego czasu współpracuje ze Stowarzyszeniem . Po wysłuchaniu opowieści na temat historii 27 Pułku Ułanów udaliśmy się do nowo otwartej izby pamięci.

 

http://kawaleriaochotnicza.pl/aktualnosci/w-zyrardowie-powstala-izba-pamieci-27-pulku-ulanow-im-krola-stefana-batorego.html

 

oprac. D. Radkiewicz


 

JEST AKCJA  JEST REAKCJA

 

W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji POdrugie przystąpiliśmy do kampanii przeciwko przemocy i agresji oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przeprowadziliśmy wewnętrzną kampanię, której nadaliśmy temat: "JEST AKCJA JEST REAKCJA".

 

Od dwóch lat w naszej placówce w każdą środę w każdej grupie wychowawczej przeprowadzane są zajęcia z Treningu Zstępowania Agresji tj. TZA. W dniu 05.11.2014 r. - jak w każdą środę odbyły się zajęcia TZA. W VI grupie internatowej zostały przeprowadzone zajęcia pt. "Samoocena zachowania agresywnego". Wychowawcy Daniel Pegza i Jarosław Janczak wraz z grupą wychowanków wypełnili arkusz samoobserwacji zachowań agresywnych i dokonali szczegółowego omówienia. Wychowankowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i omawiali problemy jakie w ich życiu wywołują zachowania agresywne oraz konsekwencje jakie za tym idą. 

 

Podobne zajęcia odbyły się w grupie II, gdzie wychowawcy Anna Bociąga i Paweł Kurt przeprowadzili zajęcia pt.: "Mała (minimalna) agresja". Wychowankowie dowiedzieli się czym charakteryzuje się mała agresja, omawiali przykłady z życia wzięte, korzystali również  z sytuacji, które występowały w ich rodzinie. Na zakończenie zajęć wykonali profilaktyczne plakaty namawiające do zwalczania zachowań agresywnych.

 

 

W grupie I wychowawca Jarosław Bociąga prowadzący zajęcia zastanawiał się wraz z wychowankami nad tematem "Radzenie sobie z czyimś gniewem". Wychowankowie z zaangażowaniem podeszli do omawianego tematu zajęć, rozważali wymyślone sytuacje i odgrywali scenki sytuacyjne. 

 

 

Podczas zajęć w grupie V wychowawcy Dawid Pniewski i Dorota Radkiewicz skupili się na problemie i na temacie zajęć "Agresja jako zachowanie wyuczone". Wychowankowie przytaczali przykłady zachowań agresywnych, z którymi spotkali się we własnym życiu rodzinnym, bądź zaobserwowali w swoich środowiskach. Temat agresji w środowisku rodzinnym nie był im obcy i z ich wypowiedzi dało się wnioskować, że dotykał większość biorących udział. Wychowankowie na zakończenie zajęć wykonali plakaty profilaktyczne wzywające do nieużywania przemocy. 


Podsumowując w dniu 05.11.2014r . podczas przeprowadzanych zajęć TZA w grupach wychowawczych, zarówno wychowawcy, jak i wychowankowie połączyli siły i włączyli się w realizację akcji koordynowanej przez Fundację PO DRUGIE. Zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące problemu przemocy i agresji, podjęte działania zostały udokumentowane poprzez zdjęcia i prace plastyczne wychowanków.

 
Koordynator

 

wychowawca: Dawid Pniewski

 

 

 


 

PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt: "SPORT W POWIECIE ŻYRARDOWSKIM"

 

W czwartek 27 listopada o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. "Sport w powiecie żyrardowskim". Na podsumowaniu zostały wręczone nagrody oraz nastąpiło otwarcie wystawy prac konkursowych. 

 

 

III MIEJSCE – Bartosz W., lat 18

Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wyróżnienie - Adam D., lat 17

Zakład Poprawczy w Studzieńcu

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie (link >>>) oraz Urzędu Miasta  Żyrardów (link>>>).

OPRAC. D. RADKIEWICZ

 


 

Współpraca ze Szwadronem Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów

 

 

We wrześniu 2014 r. Zakład Poprawczy w Studzieńcu podpisał umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami ze współpracy zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz z galerią zdjęć z ostatnich wydarzeń. Linki do aktualności i galerii zamieszczamy poniżej.

 

W gościnie u wychowawnków Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

 

Podpisanie porozumienia o współpracy z Zakładem Poprawczym w Studzieńcu

 

Galeria


 

Pamiętamy 

 

Wzorem ubiegłych lat miesiąc październik był dla grupy I miesiącem realizacji projektu edukacyjnego „Pamiętamy”.  Głównym celem projektu jest dbałość o stan cmentarza pozostającego pod opieką zakładu.  Jest to znajdujące się w lesie miejsce pochówku mieszkańców wsi, ale także nauczycieli i wychowanków zakładu. Opieka nad cmentarzem trwa przez cały rok, jednak w październiku nabiera intensywności. Wychowankowie porządkują teren cmentarza, naprawiają krzyże, przygotują wieńce nagrobne. 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

   


 

 

Pamiętać o Tych o których zapomnieć nie można

 

Wychowankowie naszego Zakładu realizując projekt edukacyjny pod ww. tytułem w dniu 28 września uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych w miejscowości Budy Zosine.

70 lat temu na okolicznych polach miała miejsce bitwa pomiędzy Zgrupowaniem AK ,,Kampinos’’ biorącym udział w Powstaniu Warszawskim a siłami niemieckimi.
Na polu walki na zawsze pozostało 132 żołnierzy Armii Krajowej. W Budach Zosinach znajduje się ich kwatera.
W uroczystościach brał udział Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski, przedstawiciele Kościoła, Kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego z Kompanią Reprezentacyjną, grupy rekonstruktorskie w tym zaprzyjaźnione Stowarzyszenie im. 27 Pułku Ułanów z Żyrardowa, władze samorządowe oraz okoliczni mieszkańcy. Było też czterech wychowanków naszego Zakładu z wychowawcą.
Po uroczystej Mszy Polowej oraz Apelu Poległych w trakcie którego Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała trzy salwy honorowe złożone zostały wieńce a my zapaliliśmy symboliczne znicze.
Następnie odbył się pokaz rekonstruktorski zestrzelenia w tej bitwie przez siły partyzanckie niemieckiego samolotu. Słowa uznania dla rekonstruktorów tego wydarzenia.
Spróbowaliśmy też wojskowej grochówki. Spotkaliśmy również zaprzyjaźnione osoby z OSP Międzyborów – pozdrawiamy.
                                                                                                                                                                                 D.P.
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
 

 
Po drugiej stronie mikrofonu - wizyta naszych wychowanków w radiu RSC

 

13 czerwca trzech wychowanków naszego Zakładu wzięło udział w wywiadzie przeprowadzonym przez reporterkę radia RSC Panią Paulinę Wodnicką. Jakub, Bartek i Daniel opowiedzieli m.in. o tym jak wygląda ich dzień w naszej placówce, jakie mają marzenia i jak znaleźli się w zakładzie poprawczym. Wychowankom towarzyszyła Pani Dorota Radkiewicz - pedagog. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania programu "Przy kawie".

 

 Nagranie