Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Praca

Dyrekcja Zakładu Poprawczego w Studzieńcu zatrudni strażnika. Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, konsekwencja w działaniu, punktualność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, prawo jazdy kat. B Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem internatu nr telefonu 46 831-81-70, 831-84-26, 831-81-91 wew. 115.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Poprawczy w Studzieńcu reprezentowany przez Dyrektora Zakładu

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski e-mail:  iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Zakładu Poprawczego w Studzieńcu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko kucharz – intendent w strukturze administratora, w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

9. Informuję, że ma Pan/i obowiązek podania żądanych danych osobowych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W razie odmowy ich podania Pana/i kandydatura nie zostanie wzięta pod uwagę w procesie rekrutacji.

10. Nie podlega Pan/i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrekcja Zakładu Poprawczego w Studzieńcu zatrudni intendenta. Wymagania:  wykształcenie minimum - zawodowe gastronomiczne, znajomość obsługi komputera, punktualność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem gospodarczym nr telefonu  46 831-81-70, 831-84-26, 831-81-91 wew. 117.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Poprawczy w Studzieńcu reprezentowany przez Dyrektora Zakładu

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski e-mail:  iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Zakładu Poprawczego w Studzieńcu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko kucharz – intendent w strukturze administratora, w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

9. Informuję, że ma Pan/i obowiązek podania żądanych danych osobowych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W razie odmowy ich podania Pana/i kandydatura nie zostanie wzięta pod uwagę w procesie rekrutacji.

10. Nie podlega Pan/i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

 


Dyrekcja Zakładu Poprawczego w Studzieńcu zatrudni pracownika do prac lekkich. Wymagania: umiejętności dotyczące prac gospodarczych, punktualność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole, sprawność pod względem fizycznym, mile widziane prawo jazdy kat. B Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem gospodarczym nr telefonu 46 831-81-70, 831-84-26, 831-81-91 wew. 117.