Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne


Zaproszenie do składania ofert na obsługę serwisową systemu monitoringu wizyjnego w 2019 roku.
04.12.2018

Zaproszenie do składania ofert na obsługę serwisową systemu monitoringu wizyjnego w 2019 roku.
Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowywanie dokumentacji i wykonywanie prac związanych z ochroną środowiska w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu oraz prawidłową pracą zakładowej oczyszczalni ścieków w 2019 roku.
04.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowywanie dokumentacji i wykonywanie prac związanych z ochroną środowiska w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu oraz prawidłową pracą zakładowej oczyszczalni ścieków w 2019 roku.
Zaproszenie do składnia ofert na naprawy i konserwacje elektryczne w 2019 r.
04.12.2018

Zaproszenie do składnia ofert na naprawy i konserwacje elektryczne w 2019 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9