Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:12.01.2018

Informacja dotycząca podatku akcyzowego w postępowaniu 01/ZP/18 na dostawę węgla kamiennego

     Informujemy że na mocy art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby węglowe podlegają zwolnieniu z tego podatku, jeśli są zużywane są przez następujące podmioty: gospodarstwa domowe,

organy administracji publicznej,

jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce,

podmioty lecznicze,

jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

organizacje pożytku publicznego.

      Zakłady poprawcze jako jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów w związku z tym w ofercie podać należy cenę zawierającą podatek akcyzowy.