Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:17.09.2018

Ogłoszenie o wszczęciu dodatkowego postępowania na udzielenie zamówień na dostawy warzyw, owoców i przetworów.

         Uprzejmie informujemy o wszczęciu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy warzyw owoców i przetworów do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują sie w dokumentach do pobrania w formacie PDF w poniższym linku:

 specyfikacja_warzywa_2018.pdf