Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:09.10.2018

Zaproszenie do składania ofert na konserwacje i naprawy elektryczne.

  Zapraszamy do złożenia oferty na usługi elektryczne polegające na konserwacji bieżącej i nadzorem nad działaniem instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach zakładu poprawczego w tym:

 

l  Konserwację bieżącą i nadzór nad działaniem instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach zakładu poprawczego.

l  Usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie placówki  które powodują zakłócenia w jej funkcjonowaniu  lub powodują  zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków i  pracowników,  niezwłocznie po jej zgłoszeniu  (maks. 3 godz.) a w przypadku braku możliwości samodzielnego dojazdu w celu usunięcia awarii, wyznaczenie osoby zastępczej.

l  Wykonywanie dodatkowych prac elektrycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki w uzgodnieniu z administracją zakładu.

l  Co najmniej jeden raz w tygodniu, wykonanie przeglądu pod kątem  stanu urządzeń i instalacji elektrycznych oraz przekazanie do administracji zakładu informacji o wynikach tego przeglądu,  w następujących budynkach i obiektach:

- Grupy internatowe I,II,III,IV,V,VI (wszystkie pomieszczenia),

- Szkoła (klasy, sala gimnastyczna, pracownie, korytarze),

- Portiernia (wszystkie pomieszczenia),

- Budynek Administracyjny (izby przejściowe, pokoje biurowe, kuchnia, stołówka),

- Hydrofornia,

- Kotłownia (pomieszczenie główne),

- Oczyszczalnia ścieków,

- Oświetlenie zewnętrzne wzdłuż ogrodzenia, oświetlenie terenu zakładu i stanu naziemnych linii energetycznych.

Od oferenta wymaga się wszystkich wymaganych do w/w zakresu prac uprawnień których kopię należy załączyć do oferty.

Realizacja zadania – do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ofertę można złożyć faksem na nr tel. 46 8318170 w 210, mailem na adres: r.szulc@studzieniec.zp.pl lub osobiście w pokoju nr  40 w budynku administracyjnym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu do dnia 12 października 2018 roku do godz. 15 00. Do sporządzenia ofert wykorzystać można załączony formularz ofertowy. Dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie udziela Pan Rafał Szulc, telefon    kontaktowy 46 831 81 70 w. 117 lub 46 831 81 91 w. 117.

Plik z zaproszeniem oraz formularzem oferty do pobrania w formacie PDF:

 

 

zapytanie_elektryk_II_2018.pdf