Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:22.02.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia na dostawy wędlin i przetworów mięsnych w 2019 roku.

  Uprzejmie informujemy o wszczęciu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy wędlin i przetworów mięsnych do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w 2019 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują sie w dokumentach do pobrania w formacie PDF w poniższym linku:

 

 

 

specyfikacja_wedliny.pdf