Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne


Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów szkolnych i biurowych w 2019 roku.
17.01.2019

Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów szkolnych i biurowych w 2019 roku.
Informacja o wyborze oferty na dostawy środków czystości w 2019 roku.
17.01.2019

Informacja o wyborze oferty na dostawy środków czystości w 2019 roku.
Protokół otwarcia ofert w postępowaniu 01/ZP/19 na dostawę węgla kamiennego
17.01.2019

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu 01/ZP/19 na dostawę węgla kamiennego
1
2
3
4
5