Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna Szkoły

Historia naszego zakładu | tutaj

Szkoły

 

 

 
W placówce funkcjonują szkoły: 3-letnie gimnazjum i 2-letnia szkoła zawodowa, w których realizowane są programy szkół publicznych.
Do czego dążymy, czego chcemy...
Chcemy, aby w naszej szkole uczniowie:
  • Zdobywali wiedzę i umiejętności porównywalne ze szkołą środowiskową i mogli aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się.
  • Znali i respektowali normy moralne.
  • Kształcili umiejętności życiowe korzystając w procesie uczenia się z możliwości jakie niesie środowisko otwarte.
  • Utrzymywali z nauczycielami bliskie kontakty otwarte na siebie.
  • Mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poza lekcjami.Czuli się współgospodarzami szkoły mającymi istotny wpływ na jej kształt i wygląd.
Chcemy, pracować w zespole, w którym czujemy się bezpiecznie tzn.:
  • Mamy stały plan pracy i konkretny zakres obowiązków.
  • Mamy zagwarantowany przez dyrektora dobry warsztat pracy.
  • Wspieramy się w rozwiązywaniu problemów i możemy na siebie liczyć.